Partner tussen mens en werk

Klachtenformulier


Ziekteverzuimreglement


Klachtenregeling


Anti-discriminatie beleid bij de werving en selectie


Omgang met ADV


Pagina 1 / 1

DordtMij verwerkt privacy gevoelige informatie altijd met de grootst mogelijke zorg. Mocht je willen weten hoe wij met jou gegevens omgaan verwijzen we je graag naar ons privacy statement.